Phòng hát karaoke giá từ 5 đến 6 triệu trên một m2 sàn

Đây là những phòng karaoke dạng " Khá". Với mức đầu tư từ 5 đến 6 triệu đồng / 1 m2 các bạn sẽ được HM Design tạo nên một không gian phòng hát chuyên nghiệp với mức độ khá. Đây là phong cách, phân khúc trang trí phòng karaoke hiệu quả với những khu vực trung tâm thị trấn, khu vực khu công nghiệp, khu vực phục vụ khách hát gia đình, khách văn phòng...

Báo giá phòng karaoke 5 đến 6 triệu trên một m2 sàn

Những phòng karaoke trang trí theo mức độ chi phí này là những dạng phòng đã đạt đến sự chuyên nghiệp cho những quán karaoke chuyên nghiệp. Tuy nhiên với chi phí không quá cao các bạn hoàn toàn không bỏ quá nhiều vốn cho vấn đề trang trí nhưng vẫn có thể mang lại giá trị kinh doanh tốt nếu kết hợp thêm các vấn đề như phục vụ tốt, âm thanh hay, giá phòng hát rẻ... để thu hút khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Báo giá phòng karaoke M56S-01: 

Phong Karaoke 01 V1 5 Den 6 Trieu

 • Diện tích: 25 đến 30 m2 sàn
 • Chất liệu: Da kết hợp Alu vàng gương, hộp đèn mica, gương mài cạnh, 3duv...
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,600,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M56S-02: 

Phong Karaoke 02 V1 5 Den 6 Trieu

 • Diện tích: ..... đến ....... m2 sàn
 • Chất liệu: ..................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  5,xxx,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M56S-03: 

Phong Karaoke 03 V1 5 Den 6 Trieu 

 • Diện tích: 20 đến 28 m2 sàn
 • Chất liệu: ..................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  5,000,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M56S-04: 

Phong Karaoke 04 V1 5 Den 6 Trieu 

 • Diện tích: 25 đến 30 m2 sàn
 • Chất liệu: ..................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  5,150,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M56S-05: 

Phong Karaoke 05 V1 5 Den 6 Trieu

 • Diện tích: 25 đến 35 m2 sàn
 • Chất liệu: ..................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  5,800,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M56S-06: 

Phong Karaoke 06 V2 5 Den 6 Trieu

 • Diện tích: 20 đến 30 m2 sàn
 • Chất liệu: ..................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  5,420,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M56S-07: 

Phong Karaoke 07 V1 5 Den 6 Trieu

 • Diện tích: 26 đến 35 m2 sàn
 • Chất liệu: ..................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  5,500,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M56S-08: 

 • Diện tích: ..... đến ....... m2 sàn
 • Chất liệu: ..................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  5,xxx,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M56S-09: 

 • Diện tích: ..... đến ....... m2 sàn
 • Chất liệu: ..................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  5,xxx,000 Vnđ / m2 sàn 

Hotline: 0988.0505.86