Phòng hát karaoke giá từ 4 đến 5 triệu trên một m2 sàn

Phòng hát karaoke thi công trang trí với mức giá từ 4 đến 5 triệu /1m2 sàn là những phòng karaoke mang phong cách dạng trung bình khá. Tuy nhiên với công nghệ sử dụng vật liệu và ý tưởng tốt trong thiết kế của những kiến trúc sư của chúng tôi các bạn hoàn toàn vẫn có được phòng hát karaoke chất lượng, không quá đẳng cấp nhưng vẫn mang được tính chuyên nghiệp, sang trọng, hài hòa... và chắc chắn sẽ rất oke với thị trường kinh doanh karaoke của những khu vực có sự cạnh tranh không quá cao.

Báo giá phòng karaoke 4 đến 5 triệu trên một m2 sàn

Dưới đây là một số mẫu phòng karaoke có giá từ 4 đến 5 triệu trên 1 m2 sàn.

Báo giá phòng karaoke M45S-01: 

Mẫu phòng karaoke giá từ 4 đến 5 triệu mọt m2 sàn

 • Diện tích: 25 đến 30 m2 sàn
 • Chất liệu: Da kết hợp Alu vàng gương, hộp đèn mica, gương mài cạnh, 3duv...
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,980,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M45S-02: 

Mẫu phòng karaoke giá từ 4 đến 5 triệu 

 • Diện tích: 20 đến 28 m2 sàn
 • Chất liệu: Da kết hợp Alu vàng gương, hộp đèn mica, gương mài cạnh, kính sơn cát, 3duv, mica hút nổi...
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,950,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M45S-03: 

Mẫu phòng karaoke giá từ 4 đến 5 triệu 

 • Diện tích: 18 đến 26 m2 sàn
 • Chất liệu: Da đính khuy kết hợp Alu đen bóng, hộp đèn mica, gương mài cạnh, kính sơn cát...
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,900,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M45S-04: 

Mẫu phòng karaoke giá từ 4 đến 5 triệu môt m2 sàn 

 • Diện tích: 20 đến 25 m2 sàn
 • Chất liệu: ...............................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,850,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M45S-05: 

Mẫu phòng karaoke giá từ 4 đến 5 triệu môt m2 sàn

 • Diện tích: 20 đến 28 m2 sàn
 • Chất liệu: ...
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,600,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M45S-06: Phong Karaoke 09 V1 4 Den 5 Trieu

 

 • Diện tích: 20 đến 26 m2 sàn
 • Chất liệu: ...
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,700,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M45S-07: 

Phong Karaoke 10 V2 4 Den 5 Trieu

 • Diện tích: 23 đến 30 m2 sàn
 • Chất liệu: ...
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,950,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M45S-08: 

Phong Karaoke 11 V1 4 Den 5 Trieu

 • Diện tích: 25 đến 32 m2 sàn
 • Chất liệu: ...
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,900,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M45S-09: 

Phong Karaoke 12 V2 4 Den 5 Trieu

 • Diện tích: 25 đến 32 m2 sàn
 • Chất liệu: ...
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,990,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M45S-10: 

Phong Karaoke 15 V1 4 Den 5 Trieu 

 • Diện tích: 25 đến 32 m2 sàn
 • Chất liệu: ...
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,800,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M45S-11: 

Phong Karaoke 18 V2 4 Den 5 Trieu 

 • Diện tích: 25 đến 32 m2 sàn
 • Chất liệu: ...
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,490,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M45S-12: 

Phong Karaoke 16 V2 4 Den 5 Trieu 

 • Diện tích: 25 đến 32 m2 sàn
 • Chất liệu: ...
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  4,890,000 Vnđ / m2 sàn 

 

 

 

 

Hotline: 0988.0505.86