Phòng hát karaoke giá từ 3 đến 4 triệu trên một m2 sàn

Phòng hát karaoke có giá từ 3 đến 4 triệu / 1 m2 sàn là những phòng karaoke được trang trí đơn giản, bình dân nhưng vẫn mang tính chất sang trọng... Đây là phân khúc trang trí phòng karaoke rẻ nhất. Mẫu phòng karaoke được trang trí với mức giá này dành cho những khách hàng có nhu cầu phục vụ khách bình dân, những khu vực không yêu cầu cao về sự đẳng cấp.

Báo giá phòng karaoke 3 đến 4 triệu trên một m2 sàn

Với sự tối giản trong trang trí nhưng đảm bảo tính chất tiêu âm, tính thẩm mỹ nhẹ nhàng... Chúng tôi sẽ cố gắng với mức chi phí này sẽ mang lại cho phòng karaoke của bạn hài hòa nhất để đảm bảo kinh doanh.

Báo giá phòng karaoke M34S-01: 

Phong Karaoke 01 V1 3 Den 4 Trieu

 • Diện tích: ..... đến ........ m2 sàn
 • Chất liệu: ..............................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  3,xxx,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M34S-02: 

Phong Karaoke 02 V1 3 Den 4 Trieu 

 • Diện tích: ..... đến ........ m2 sàn
 • Chất liệu: ..............................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  3,xxx,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M34S-03: 

Phong Karaoke 03 V1 3 Den 4 Trieu 

 • Diện tích: ..... đến ........ m2 sàn
 • Chất liệu: ..............................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  3,xxx,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M34S-04: 

Phong Karaoke 04 V2 3 Den 4 Trieu 

 • Diện tích: ..... đến ........ m2 sàn
 • Chất liệu: ..............................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  3,xxx,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M34S-05: 

Phong Karaoke 05 V1 3 Den 4 Trieu 

 • Diện tích: ..... đến ........ m2 sàn
 • Chất liệu: ..............................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  3,xxx,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M34S-06: 

Phong Karaoke 06 V2 3 Den 4 Trieu 

 • Diện tích: ..... đến ........ m2 sàn
 • Chất liệu: ..............................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  3,xxx,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M34S-07: 

Đang update... 

 • Diện tích: ..... đến ........ m2 sàn
 • Chất liệu: ..............................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  3,xxx,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M34S-08: 

Đang update...  

 • Diện tích: ..... đến ........ m2 sàn
 • Chất liệu: ..............................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  3,xxx,000 Vnđ / m2 sàn 

Báo giá phòng karaoke M34S-09: 

Đang update...  

 • Diện tích: ..... đến ........ m2 sàn
 • Chất liệu: ..............................................
 • Cách âm gồm: Cao su lưu hóa 10mm, Rockwool 50 kg/m3, Túi khí P1, Gỗ ép W 10ly, Hệ khung sắt hộp mạ kẽm.
 • Báo giá:  3,xxx,000 Vnđ / m2 sàn 

Hotline: 0988.0505.86