CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

KARAOKE HỒNG THÚY

Chủ đầu tư :  Chị Thúy SĐT : 096 36xxxx

Địa chỉ công trình : Từ Sơn - Bắc Ninh

Quy mô công trình : 12 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Hồng Thúy

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE HỒNG THÚY

Thiết kế thi công quán karaoke Hồng Thúy

Thiết kế thi công quán karaoke Hồng Thúy

Thiết kế thi công quán karaoke Hồng Thúy

Thiết kế thi công quán karaoke Hồng Thúy

Thiết kế thi công quán karaoke Hồng Thúy

Thiết kế thi công quán karaoke Hồng Thúy

Thiết kế thi công quán karaoke Hồng Thúy

Thiết kế thi công quán karaoke Hồng Thúy

Thiết kế thi công quán karaoke Hồng Thúy

Thiết kế thi công quán karaoke Hồng Thúy

Thiết kế thi công quán karaoke Hồng Thúy

Hotline: 0988.0505.86