CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

KARAOKE MOON LIGHT

Chủ đầu tư :  Anh Chung         SĐT : 0982 589 xxx

Địa chỉ công trình : Số 15 Phú Hòa, Phường 1, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Quy mô công trình : 24 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

Tel: ( Đặt Phòng hát): 0294 3893 636

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Moonlight

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE MOONLIGHT

Karaoke Moon Light

Karaoke Moon Tra Vinh 01

Karaoke Moon Tra Vinh 02

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hotline: 0988.0505.86