CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke Hoàng Gia

Chủ đầu tư :  Anh Lân SĐT : 091 26 xxxx

Địa chỉ công trình : Đông Vệ - Thanh Hóa

Quy mô công trình : 158 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Hoàng Gia

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE HOÀNG GIA

Hình ảnh quán karaoke Hoàng Gia

Hình ảnh quán karaoke Hoàng Gia

Hình ảnh quán karaoke Hoàng Gia

Hình ảnh quán karaoke Hoàng Gia

Hình ảnh quán karaoke Hoàng Gia

Hình ảnh quán karaoke Hoàng Gia

Hình ảnh quán karaoke Hoàng Gia

Hình ảnh quán karaoke Hoàng Gia

Hình ảnh quán karaoke Hoàng Gia

Hình ảnh quán karaoke Hoàng Gia

Hotline: 0988 0505 86