CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke Họa Mi

Chủ đầu tư :  Chị Linh SĐT : 091 26 xxxx

Địa chỉ công trình : Lê Lợi - TP Vinh

Quy mô công trình : 15 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Họa Mi

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE HỌA MI

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hotline: 0988 0505 86