CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke Golden Crown

Chủ đầu tư :  Anh Dũng SĐT : 097 78 xxxx

Địa chỉ công trình : Ngô Quyền - Hải Phòng

Quy mô công trình : 12 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Golden Crown

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE GOLDEN CROWN

Hình ảnh quán karaoke Golden Crown

Hình ảnh quán karaoke Golden Crown

Hình ảnh quán karaoke Golden Crown

Hình ảnh quán karaoke Golden Crown

Hình ảnh quán karaoke Golden Crown

Hình ảnh quán karaoke Golden Crown

Hình ảnh quán karaoke Golden Crown

Hình ảnh quán karaoke Golden Crown

Hình ảnh quán karaoke Golden Crown

Hình ảnh quán karaoke Golden Crown

Hotline: 0988 0505 86