CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke Lion King

Chủ đầu tư :  Anh Khương SĐT : 091 53xxxx

Địa chỉ công trình : Hà Đông - Hà Nội

Quy mô công trình : 18 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Lion King

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE LION KING

Hình ảnh quán hát karaoke LION KING

Hình ảnh quán hát karaoke LION KING

Hình ảnh quán hát karaoke LION KING

Hình ảnh quán hát karaoke LION KING

Hình ảnh quán hát karaoke LION KING

Hình ảnh quán hát karaoke LION KING

Hình ảnh quán hát karaoke LION KING

Hình ảnh quán hát karaoke LION KING

Hình ảnh quán hát karaoke LION KING

Hình ảnh quán hát karaoke LION KING

Hotline: 0988 0505 86