CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke Five Star

Chủ đầu tư :  Anh Nam SĐT : 097 98 xxxx

Địa chỉ công trình : Từ Sơn - Bắc Ninh

Quy mô công trình : 16 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Five Star

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE FIVE STAR

Hình ảnh quán karaoke Five Star

Hình ảnh quán karaoke Five Star

Hình ảnh quán karaoke Five Star

Hình ảnh quán karaoke Five Star

Hình ảnh quán karaoke Five Star

Hình ảnh quán karaoke Five Star

Hình ảnh quán karaoke Five Star

Hình ảnh quán karaoke Five Star

Hình ảnh quán karaoke Five Star

Hình ảnh quán karaoke Five Star

Hotline: 0988 0505 86