CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke Thiên Hương

Chủ đầu tư :  Chị Hương SĐT : 093 33xxxx

Địa chỉ công trình : Thành phố Thanh Hóa

Quy mô công trình : 16 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Thiên Hương

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE THIÊN HƯƠNG

Hình ảnh quán karaoke Thiên Hương

Hình ảnh quán karaoke Thiên Hương

Hình ảnh quán karaoke Thiên Hương

Hình ảnh quán karaoke Thiên Hương

Hình ảnh quán karaoke Thiên Hương

Hình ảnh quán karaoke Thiên Hương

Hình ảnh quán karaoke Thiên Hương

Hình ảnh quán karaoke Thiên Hương

Hình ảnh quán karaoke Thiên Hương

Hình ảnh quán karaoke Thiên Hương

Hotline: 0988 0505 86