CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke New Queen

Chủ đầu tư :  Chị Nga SĐT : 094 33xxxx

Địa chỉ công trình : Thành Phố Vinh

Quy mô công trình : 16 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke New Queen

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE NEW QUEEN

Hình ảnh quán karaoke New Queen

Hình ảnh quán karaoke New Queen

Hình ảnh quán karaoke New Queen

Hình ảnh quán karaoke New Queen

Hình ảnh quán karaoke New Queen

Hình ảnh quán karaoke New Queen

Hình ảnh quán karaoke New Queen

Hình ảnh quán karaoke New Queen

Hình ảnh quán karaoke New Queen

Hình ảnh quán karaoke New Queen

Hotline: 0988 0505 86