CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke Moonlight

Chủ đầu tư :  Anh Hải SĐT : 097 83xxxx

Địa chỉ công trình : Yên Phụ - Hà Nội

Quy mô công trình : 16 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Moonlight

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE MOONLIGHT

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hình ảnh quán karaoke Moonlight

Hotline: 0988 0505 86