CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke Milan

Chủ đầu tư :  Chị Yến SĐT : 093 63xxxx

Địa chỉ công trình : Đông triều - Quảng Ninh

Quy mô công trình : 12 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Milan

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE MILAN

Hình ảnh quán karaoke Milan

Hình ảnh quán karaoke Milan

Hình ảnh quán karaoke Milan

Hình ảnh quán karaoke Milan

Hình ảnh quán karaoke Milan

Hình ảnh quán karaoke Milan

Hình ảnh quán karaoke Milan

Hình ảnh quán karaoke Milan

Hình ảnh quán karaoke Milan

Hình ảnh quán karaoke Milan

Hotline: 0988 0505 86