CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke MC Queen

Chủ đầu tư :  Anh Nguyên SĐT : 098 93xxxx

Địa chỉ công trình : TP Ninh Bình

Quy mô công trình : 16 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke MC Queen

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE MC QUEEN

Hình ảnh quán karaoke MC QUEEN

Hình ảnh quán karaoke MC QUEEN

Hình ảnh quán karaoke MC QUEEN

Hình ảnh quán karaoke MC QUEEN

Hình ảnh quán karaoke MC QUEEN

Hình ảnh quán karaoke MC QUEEN

Hình ảnh quán karaoke MC QUEEN

Hình ảnh quán karaoke MC QUEEN

Hình ảnh quán karaoke MC QUEEN

Hình ảnh quán karaoke MC QUEEN

Hotline: 0988 0505 86