CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke Moon

Chủ đầu tư :  Chị Hằng SĐT : 091 28xxxx

Địa chỉ công trình : Lục Ngạn - Bắc Giang

Quy mô công trình : 12 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Moon

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE MOON

Hình ảnh quán karaoke Moon

Hình ảnh quán karaoke Moon

Hình ảnh quán karaoke Moon

Hình ảnh quán karaoke Moon

Hình ảnh quán karaoke Moon

Hình ảnh quán karaoke Moon

Hình ảnh quán karaoke Moon

Hình ảnh quán karaoke Moon

Hình ảnh quán karaoke Moon

Hình ảnh quán karaoke Moon

Hotline: 0988 0505 86