CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke MAGIC

Chủ đầu tư :  Anh Hoàng SĐT : 098 98xxxx

Địa chỉ công trình : Đống Đa - Hà Nội

Quy mô công trình : 16 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke MAGIC

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE MAGIC

Hình ảnh quán karaoke MAGIC

Hình ảnh quán karaoke MAGIC

Hình ảnh quán karaoke MAGIC

Hình ảnh quán karaoke MAGIC

Hình ảnh quán karaoke MAGIC

Hình ảnh quán karaoke MAGIC

Hình ảnh quán karaoke MAGIC

Hình ảnh quán karaoke MAGIC

Hình ảnh quán karaoke MAGIC

Hình ảnh quán karaoke MAGIC

Hotline: 0988 0505 86