CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke Lasvegas

Chủ đầu tư :  Anh Hùng SĐT : 091 58xxxx

Địa chỉ công trình : Đông Kinh - Lạng Sơn

Quy mô công trình : 19 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Lasvegas

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE LASVEGAS

Hình ảnh quán karaoke Lasvegas

Hình ảnh quán karaoke Lasvegas

Hình ảnh quán karaoke Lasvegas

Hình ảnh quán karaoke Lasvegas

Hình ảnh quán karaoke Lasvegas

Hình ảnh quán karaoke Lasvegas

Hình ảnh quán karaoke Lasvegas

Hình ảnh quán karaoke Lasvegas

Hình ảnh quán karaoke Lasvegas

Hình ảnh quán karaoke Lasvegas

Hotline: 0988 0505 86