CÔNG TRÌNH KARAOKE

Karaoke Dragon II

Chủ đầu tư : Anh Dũng   SĐT : 096 348 xxxx

Địa chỉ công trình : Cầu Giấy - Hà Nội

Quy mô công trình : 12 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Dragon II

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE DRAGON II

Hình ảnh phòng hát karaoke Dragon

Hình ảnh phòng hát karaoke Dragon

Hình ảnh phòng hát karaoke Dragon

Hình ảnh phòng hát karaoke Dragon

Hình ảnh phòng hát karaoke Dragon

Hình ảnh phòng hát karaoke Dragon

Hình ảnh phòng hát karaoke Dragon

Hình ảnh phòng hát karaoke Dragon

Hình ảnh phòng hát karaoke Dragon

Hình ảnh phòng hát karaoke Dragon

Hình ảnh phòng hát karaoke Dragon

Hotline: 0988 0505 86