CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

KARAOKE HOA SỮA

Chủ đầu tư : Chị Hoa   SĐT : 093 368 xxxx

Địa chỉ công trình : Chí Linh - Hải Dương

Quy mô công trình : 10 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Hoa Sữa

Karaoke Hoa Sữa

Hình ảnh phòng hát karaoke Hoa Sữa

Hình ảnh phòng hát karaoke Hoa Sữa

Hình ảnh phòng hát karaoke Hoa Sữa

Hình ảnh phòng hát karaoke Hoa Sữa

Hình ảnh phòng hát karaoke Hoa Sữa

Hình ảnh phòng hát karaoke Hoa Sữa

Hình ảnh phòng hát karaoke Hoa Sữa

Hình ảnh phòng hát karaoke Hoa Sữa

Hình ảnh phòng hát karaoke Hoa Sữa

Hình ảnh phòng hát karaoke Hoa Sữa

Hotline: 0988.0505.86