CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

KARAOKE HỌA MI

Chủ đầu tư :  Chị Tuệ    SĐT : 091 26 xxxx

Địa chỉ công trình : D10, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương

Quy mô công trình : 14 phòng karaoke + 01 sảnh +  hành lang

Tel: ( Đặt Phòng hát): 094 198 69 68

HM DESIGN là đơn vị tư vấn thiết kế thi công hoàn thiện tất cả các hạng mục tại karaoke Họa Mi

HÌNH ẢNH PHÒNG HÁT QUÁN KARAOKE HỌA MI

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Karaoke Hoa Mi Binh Duong

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hình ảnh quán karaoke Họa Mi

Hotline: 0988.0505.86